BulgarianEnglishGermanRussian

Професия “Работник в горското стопанство“

Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601, първа степен на професионална квалификация
Специалност „Дърводобив“, код 6230602, първа степен на професионална квалификация
Специалност „Билкарство“, код 6230604, първа степен на професионална квалификация

Често задавани въпроси

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Последни курсове

Направи запитване