BulgarianEnglishGermanRussian

Професионални обучения

Прочети повече за нашите Професионални обучения

Център за професионално обучение ЗЛАТАНИ e авторитетно утвърдила се обучителна организация, която вече 15 г. предоставя възможност за обучение в богата гама от професии и специалности, даващи възможности на всеки, в зависимост от интереса и образованието си, да намери своето призвание.

След успешно приключване на обучението и успешно положени държавни изпити по избраната от Вас професия, получавате Свидетелство за професионална квалификация, при завършен пълен курс на обучение, включващ необходимия брой часове за съответната специалност:

 • Трета степен – 960 учебни часа;
 • Втора степен – 660 учебни часа;
 • Първа степен – 300 учебни часа.

При завършен курс на обучение за част от професия, включващ минимум часове по съответната специалност, получавате Удостоверение за професионално обучение.

Това Ви дава възможност да практикувате избраната от Вас професия както в България така и на територията на целия Европейски съюз.

Професионални направления по интереси:

 • Икономика и бизнес
 • Туризъм
 • Строителство
 • Екология и ВЕИ
 • Озеленяване
 • Растениевъдство и животновъдство
 • Лична сигурност и охрана
 • Красота и уелнес
 • Дигитални умения

Професионални направления

Ниво на трудност

Продължителност на курса

0 +
Години професионален опит
0 +
Обучения
0 +
Лицензирани курса