BulgarianEnglishGermanRussian

По-бърз и по- гъвкав път за получаване на документ за придобита квалификация

Валидиране

ВАЛИДИРАНЕТО  е процес, при който лица, които притежават знания и умения по дадена професия или част от нея, но нямат документ, който да докаже това, могат да получат такъв документ чрез валидиране.

Списък с професии, за които ЦПО "Златани" има право да предлага услугата ВАЛИДИРАНЕ.

 • Професия”Оперативен счетоводител”, код 344030
  Специалност „Оперативно счетоводство”, код 344030
 • Професия”Сътрудник бизнес – услуги”, код 345040
  Специалност „Бизнес услуги”, код 3450401, втора степен на професионална квалификация
 • Професия”Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050
  Специалност”Малък и среден бизнес”, код 3450501, втора степен на професионална квалификация
 • Професия „Офис – мениджър”, код 346010
  Специалност „Бизнес администрация”, код 3460101, трета степен на професионална квалификация

 

 • Професия „Оператор на компютър”, код 482030
  Специалност „Текстообработване”, код 4820301, първа степен нa професионална квалификация
 • Професия „Помощник – възпитател“, код 762030
  Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането на деца“, код 7620301, трета степен на професионална квалификация
 • Професия”Аниматор в туризма”, код 81204
  Специалност „Туристическа анимация”, код 812402, трета степен на професионална квалификация
 • Професия „Екскурзовод“, код 812030
  Специалност „Екскурзоводско обслужване“, код 8120302, трета степен на професионална квалификация
 • Професия „Готвач”, код 811070
  Специалност”Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, втора степен на професионална квалификация
 • Професия „Сервитьор – барман”, код 811080
  Специалност”Обслужване на заведения в общественото хранене”, код 8110801, втора степен на професионална квалификация
 • Професия „Хлебар – сладкар”, код 541030
  Специалност „Производство на сладкарски изделия”, код 5410302,     втора степен на професионална квалификация
 • Професия „Строител – монтажник”, код 582040
  Специалност”Стоманобетонни конструкции”, код 5820401, втора степен на професионална квалификация
  Специалност”Метални конструкции”, код 5820402, втора степен на професионална квалификация
  Специалност”Сухо строителство”, код 5820403, втора степен на професионална квалификация
 • Професия „Заварчик”, код 521090
  Специалност „Заваряване”, код 5210901, първа степен на професионална квалификация
 • Професия“Строителен техник“, код 582010
  Специалност „Строителство и архитектура“, код 5820101, трета степен на професионална квалификаци
 • Професия“Охранител“, код 861010
  Специалност „Банкова охрана и инкасова дейност“, код 8610101, трета степен на професионална квалификация
  Специалност „Лична охрана“, код 8610102, трета степен на професионална квалификация
  Специалност „Физическа охрана на обекти“, код 8610103, трета степен на професионална квалификация

Какво представлява ПРОЦЕСА на валидиране?

Оценяване, признаване и официално документиране на съответствието между:

 • придобитите чрез неформално и самостоятелно учене знания, умения и компетентности и
 • държавните образователни стандарти (ДОС) за професията.

ЕТАПИ на процеса по валидиране на Вашите знания?

Процесът по валидиране протича в следните три основни етапи:

 • Установяване на придобитите от лицето професионални знания, умения и компетентности.
 • Провеждане на допълнително обучение, ако е необходимо.
 • Провеждане на Държавен изпит и издаване на Свидетелство или Удостоверение при валидиране на част от професия.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ЗАПОЧНЕТЕ?

 • Предоставяте  документи за вашият професионален опит и образование, с които разполагате към момента.
 • Сключваме договор за провеждане на процедурата по валидиране и заплащате съответната такса.

 • При необходимост решавате тестове и/или се провежда допълнително обучение по практика, с което ви се признават знания и умения нужни за валидирането.

 • Ако е необходимо предлагаме  и допълнителна теоретична подготовка.

 • Провеждаме квалификационни изпити по теория и практика на професията/частта от професията, по която искате да придобиете Сертификат или Удостоверение.

Попълнете онлайн анкета сега:

0 +
Години професионален опит
0 +
Обучения
0 +
Лицензирани курса