BulgarianEnglishGermanRussian

Професия “Техник-растениевъд“

Специалност „Полевъдство“, код 6210101, трета степен на професионална квалификация
Специалност „Зеленчукопроизводство“, код 6210102, трета степен на професионална квалификация
Специалност „Трайни насаждения“, код 6210103, трета степен на професионална квалификация
Специалност „Селекция и семепроизводство“, код 6210104, трета степен на професионална квалификация
Специалност „Тютюнопроизводство“, код 6210105, трета степен на професионална квалификация
Специалност „Гъбопроизводство“, код 6210106, трета степен на професионална квалификация
Специалност „Растителна защита и агрохимия“, код 6210107, трета степен на професионална квалификация

Често задавани въпроси

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Последни курсове

Направи запитване