Работник в заведения за хранене и развлечения

Професионалното обучение за работник в заведения за хранене и развлечения е насочено към подготовката на квалифицирани кадри, способни да предоставят висококачествено обслужване и да допринасят за приятната атмосфера в заведенията. Участниците ще получат необходимите знания и умения за работа в ресторанти, кафенета, барове и други заведения за хранене и развлечения.

Работник в производството на кулинарни изделия за хранене и развлечения, код 8110901, първа степен на професионална квалификация.

Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения, код 8110902, първа степен на професионална квалификация.

Присъствено

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за начинаещи в сектора на хранително-вкусовата промишленост, млади професионалисти, служители в заведенията, лица, които искат да направят професионална промяна, както и студенти и ученици, които желаят да започнат работа в индустрията.

Какво получавам при завършване на курса?

При завършване на обучението и успешно преминаване на изпит по теория и практика, получавате Удостоверение.

Документът е признат в цяла Европа и Ви дава възможност да стартирате своята кариера.

Описание

Обучението се провежда под формата на лекции, практически упражнения, ролеви игри и казуси. Практическите занятия ще се състоят в симулация на реални ситуации, които могат да възникнат по време на работа в заведения за хранене и развлечения.

Цели на Обучението:

 • Придобиване на основни знания за хранително-вкусовата промишленост и услугите в сектора.
 • Развиване на умения за ефективно обслужване на клиенти с акцент върху любезността и професионализма.
 • Овладяване на техники за подготовка и сервиране на храни и напитки.
 • Запознаване с процедурите за поддържане на хигиена и безопасност в заведенията.
 • Усъвършенстване на комуникационните умения и работа в екип.

Умения, които ще придобиете

 • Въведение в Заведенията за Хранене и Развлечения
  • История и видове заведения.
  • Роли и отговорности на работника в заведенията.
 • Обслужване на Клиенти
  • Основни принципи на добро обслужване.
  • Ефективна комуникация с клиентите.
  • Управление на клиентски оплаквания и проблеми.
 • Подготовка и Сервиране на Храни и Напитки
  • Техники за подготовка и сервиране.
  • Работа с кафе машини и бар оборудване.
  • Създаване и представяне на менюта.
 • Хигиена и Безопасност
  • Основни правила за хигиена в заведенията.
  • Безопасност на храните и напитките.
  • Действия при извънредни ситуации и първа помощ.
 • Етикет и Професионален Облик
  • Професионално поведение и външен вид.
  • Работа в екип и професионална етика.
  • Културни различия и международни стандарти.

Запишете се сега

Запиши своето професионално обучение сега!

Други обучения

Направи запитване