Професия Сътрудник в бизнес – услуги

Професията на сътрудник в бизнес-услуги предлага възможности за разнообразие и развитие в сектора на административното управление и специализирани бизнес услуги. С правилното образование, умения и опит, сътрудниците в бизнес-услуги могат да допринесат значително за ефективността и успеха на организациите, за които работят.

Професия Сътрудник в бизнес – услуги, код 345040, втора степен на професионална квалификация

Присъствено

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за всеки, независимо от предишния му опит. По време на обучението ще научите всичко, от което имате нужда за да стартирате своята нова кариера в Бизнес средите.

Какво получавам при завършване на курса?

При завършване на обучението за Сътрудник в бизнес – услуги и успешно преминаване на изпит по теория и практика, получавате Удостоверение.

Документът е признат в цяла Европа и Ви дава възможност да стартирате своята кариера.

Описание

Сътрудникът в бизнес услуги координира информационния поток между
ръководството и персонала, когато това е предвидено във вътрешни правила или
длъжностната му характеристика.

Сътрудникът в бизнес услуги организира и поддържа списък със срещите на ръководителя, подготвя пътувания на ръководителите, служителите и работниците във фирмата. Осъществява организацията по подготовка на работни срещи и посещения във фирмата, като осигурява подготовка на зала, необходимите материали и техника. Уведомява участниците за времето, мястото, дневния ред и т.н. Сътрудникът в бизнес услуги създава и поддържа електронни и хартиени каталозина клиенти, доставчици, бизнес партньори и др. Осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти. Дава точна и изчерпателна информация по поставените въпроси от клиенти и бизнес партньори или ги насочва към съответен отдел или служител във фирмата, ако не са в неговата компетентност.

Събира данни за реализацията на продукти и услуги на фирмата, както и данни за други фирми, икономически сектори и на национално равнище. Сътрудникът в бизнес услуги участва в провеждане на пазарни проучвания, подготвя периодични, специални и текущи аналитични справки, отчети и презентации, необходими за предоставянето на бизнес услуги.

Сътрудникът в бизнес услуги оформя писма, уведомителни документи, поръчки, проспекти, оферти, ценови листи, фактури, договори, споразумения и други документи и участва в работата, свързана с изпълнението им. Обработва кореспонденцията от и за страната и чужбина. Подготвя периодични, специални и текущи аналитични справки и отчети. Извършва отпечатване на нови копия, оформление, подвързване, прошнуроване и подреждане на технически и финансови документи. Попълва транспортни, търговски,
финансови и паричнообменни документи.

Умения, които ще придобиете

 •  Оформя писма, уведомителни документи, поръчки, проспекти,
  оферти, ценови листи, фактури, договори, споразумения и други
  документи
 • Осъществява контакти с потенциални клиенти
 •  Предлага подробна информация за фирмените услуги и
  продукти на потенциалните клиенти
 •  Осъществява контакти със сервизни фирми за ремонт и
  профилактика на машини и съоръжения, с които се извършват
  бизнес услугите
 • Поддържа електронни и хартиени каталози на клиенти,
  доставчици, бизнес партньори и др.
 •  Предоставя информация и презентира продуктите и услугите на
  дружеството
 •  Осъществява заявените от клиентите поръчки
 • Обработва данни от социологически и статистически
  проучвания
 •  Проучва потребностите от различни стоки и услуги на пазара
 •  Обобщава информация за анализиране на пазара
 • Анализира търсенето и предлагането
 • Избира най-подходящите възможности за фирмата
 • Проучва потенциалната пазарна ниша на фирмата, за която
  работи и още много

Цялата учебна програма за професия Сътрудник в бизнес – услугиСътрудник в бизнес – услуги можете да видите тук.

 

Запишете се сега

Запиши своето професионално обучение сега!

Други обучения

Направи запитване