Професия Портиер – пиколо

Професионалното обучение за портиер-пиколо е насочено към подготовката на квалифицирани кадри, които да изпълняват задълженията си с високо ниво на професионализъм и внимание към детайла. Участниците в курса ще получат необходимите знания и умения за предоставяне на висококачествени услуги в хотелиерския и туристическия сектор.

Портиер – пиколо, код 811040, първа степен на професионална квалификация

Присъствено

За кого е подходящ курсът?

 • Начинаещи в хотелиерството
 • Млади професионалисти: За млади хора, които търсят първа работа и желаят да придобият ценен професионален опит
 • Служители в хотелите: Хотелски служители, които желаят да разширят своите умения
 • Работещи в други сектори: Лица, които искат да направят професионална промяна
 • Студенти и ученици

Какво получавам при завършване на курса?

При завършване на обучението за Пиколо и успешно преминаване на изпит по теория и практика, получавате Удостоверение.

Документът е признат в цяла Европа и Ви дава възможност да стартирате своята кариера.

Описание

Цели на Обучението:

 • Придобиване на основни знания за хотелиерството и туристическата индустрия.
 • Развиване на умения за обслужване на клиенти с акцент върху любезността, дискретността и ефективността.
 • Обучение по безопасност и сигурност на гостите и имуществото на хотела.
 • Овладяване на техники за професионална комуникация и етикет.
 • Запознаване с процедурите за регистрация и настаняване на гости.

Умения, които ще придобиете

 

 • Въведение в Хотелиерството
  • История и развитие на хотелиерския бизнес.
  • Роли и отговорности на портиер-пиколо.
 • Обслужване на Клиенти
  • Принципи на добро обслужване.
  • Умения за ефективна комуникация.
  • Решаване на проблеми и оплаквания на гости.
 • Процедури и Практики
  • Процедури за регистрация и настаняване.
  • Работа с хотелски системи и софтуер.
  • Организация и управление на багажа на гостите.
 • Безопасност и Сигурност
  • Принципи на безопасност в хотела.
  • Действия при извънредни ситуации.
  • Политики за защита на личните данни на гостите.
 • Етикет и Професионален Облик
  • Професионално поведение и външен вид.
  • Културни различия и международни стандарти.

Запишете се сега

Запиши своето професионално обучение сега!

Други обучения

Направи запитване