Професия Администратор в хотелиерството

Курсът по професията Администратор в хотелиерството е предназначен за всички, които желаят да се развиват в сферата на гостоприемството и да придобият ключови умения за успешна кариера в хотелската индустрия. Администраторът е лицето на хотела, което осигурява безупречно обслужване на гостите и гарантира, че техният престой е незабравим. Този курс ще ви подготви с необходимите знания и практически умения, за да се отличите в тази важна роля.

Администратор в хотелиерството, Организация на обслужването в хотелиерството, код 8110201, трета степен на професионална квалификация

Присъствено

За кого е подходящ курсът?

 • Начинаещи в хотелиерството: За хора, които искат да започнат кариера като администратори в хотелската индустрия.
 • Професионалисти в сферата на обслужването: За служители, които желаят да усъвършенстват уменията си и да напреднат в кариерата си.
 • Студенти и абсолвенти: За студенти, изучаващи туризъм и хотелиерство, които искат да придобият практически опит и знания.
 • Ентусиасти на гостоприемството: За всеки, който има страст към обслужването и иска да научи повече за хотелиерската индустрия.

Какво получавам при завършване на курса?

При завършване на обучението за „Администратор в хотелиерството“  и успешно преминаване на изпит по теория и практика, получавате Удостоверение.

Документът е признат в цяла Европа и Ви дава възможност да стартирате своята кариера.

Описание

Основни теми на курса:

 1. Основи на хотелиерството:
  • История и еволюция на хотелиерството
  • Типове хотели и тяхната организация
  • Ролята и отговорностите на администратора
 2. Обслужване на гости:
  • Техники за професионално посрещане и регистриране на гостите
  • Управление на резервации и настаняване
  • Оказване на информация и помощ на гостите
 3. Комуникация и етикет:
  • Ефективна комуникация с гостите и колегите
  • Решаване на конфликти и справяне с оплаквания
  • Протокол и етикет в хотелиерството
 4. Софтуер и технологии в хотелиерството:
  • Работа със системи за управление на хотели (PMS)
  • Използване на резервационни и счетоводни софтуери
  • Онлайн платформи за управление на резервации
 5. Маркетинг и продажби:
  • Основи на маркетинга в хотелиерството
  • Техники за увеличаване на заетостта и привличане на нови гости
  • Управление на клиентските взаимоотношения (CRM)
 6. Финансово управление:
  • Основи на финансовото управление в хотелиерството
  • Управление на бюджети и контрол на разходите
  • Обработка на плащания и фактуриране
 7. Хигиена и безопасност:
  • Спазване на хигиенни стандарти и процедури
  • Управление на безопасността на гостите и персонала
  • Реагиране при аварийни ситуации
 8. Управление на екипи:
  • Лидерски умения и управление на персонала
  • Мотивация и обучение на екипа
  • Организация на работния процес и разпределение на задачи

Умения, които ще придобиете

 • Обслужване на гости:
  • Професионално посрещане и регистриране на гостите
  • Управление на резервации и настаняване
  • Осигуряване на информация и помощ на гостите
  • Обработка на специални заявки и нужди на гостите
 • Комуникация и етикет:
  • Ефективна и учтива комуникация с гостите, персонала и доставчиците
  • Решаване на конфликти и справяне с оплаквания
  • Спазване на протокол и етикет в хотелиерството
  • Мултикултурна комуникация и разбиране на различни култури
 • Софтуер и технологии в хотелиерството:
  • Работа със системи за управление на хотели (Property Management Systems – PMS)
  • Използване на резервационни и счетоводни софтуери
  • Управление на онлайн резервации и платформи за управление на клиентски отношения (CRM)
 • Маркетинг и продажби:
  • Основи на маркетинга в хотелиерството
  • Разработване на стратегии за увеличаване на заетостта
  • Техники за продажби и кръстосани продажби
  • Управление на клиентските взаимоотношения и програми за лоялност
 • Финансово управление:
  • Основи на финансовото управление в хотелиерството
  • Управление на бюджети и контрол на разходите
  • Обработка на плащания, фактуриране и отчетност
  • Разбиране на основните финансови показатели и тяхното значение
 • Хигиена и безопасност:
  • Спазване на хигиенни стандарти и процедури
  • Управление на безопасността на гостите и персонала
  • Реагиране при аварийни ситуации и първа помощ
  • Провеждане на периодични проверки и поддръжка на безопасността
 • Управление на екипи:
  • Лидерски умения и мотивация на персонала
  • Организация на работния процес и разпределение на задачи
  • Обучение и развитие на персонала
  • Оценка на представянето и обратна връзка
 • Решаване на проблеми и вземане на решения:
  • Анализ на проблемни ситуации и разработване на решения
  • Вземане на бързи и ефективни решения в динамична среда
  • Прилагане на стратегически и тактически умения за управление на кризисни ситуации
 • Креативност и адаптивност:
  • Разработване на нови идеи за подобряване на гостоприемството и обслужването
  • Адаптиране към променящите се условия и изисквания на пазара
  • Иновации в услугите и предложенията на хотела
 • Емпатия и емоционална интелигентност:
  • Разбиране на нуждите и очакванията на гостите
  • Изграждане на положителни взаимоотношения и доверие
  • Управление на емоциите и стреса в работната среда

Запишете се сега

Запиши своето професионално обучение сега!

Други обучения

Направи запитване