Дигитална компетентност – БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ

по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Вашата нова възможност да придобиете дигитални умения на базово ниво на цифрова компетентност в съответствие с Европейската рамка – нива 1-2 от DigComp 2.1.

Програмата за обучение има за цел да подпомогне овладяване на базови знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и изграждането на базови дигитални компетентности и приложението им в различни предметни области.

Темите и очакваните резултати, заложени в програмата за обучение, съответстват на поставените цели за нива 1-2 на Европейската рамка за дигитална компетентност (DigComp 2.1).

Онлайн

00 лв.

Как да се запиша за обучението?

Може да заявите своето безплатно обучение, като последвате линка по-долу и попълнете заявление за предоставяне на обучение с ваучер в Агенцията по заетостта като посочите „ЗЛАТАНИ“ за доставчик на обучение
https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description 

Как завършва обучението?

Участниците в обучението се явяват на заключителен изпит, който се провежда по електронен път от Единния сертификационен център към Агенцията по заетостта. Всеки, който е присъствал минимум 80% от предвидения хорариум часове има право да се яви на изпит. Обучаемият може да се яви на изпит не повече от два пъти.

При успешно положен изпит обучаемият получава Сертификат за придобито ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.

Описание

Учебното съдържание за базово ниво на общи дигитални умения е разпределено в 5 модула, съответстващи на всяка от петте области на компетентност в Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1. Всеки от модулите съдържа толкова учебни единици (теми) и със същите имена, колкото и каквито са конкретните компетентности в съответната област на компетентност от DigCom 2.1, разглеждана в дадения модул.

 1. Грамотност, свързана с информация и данни
 2. Комуникация и сътрудничество
 3. Създаване на дигитално съдържание
 4. Безопасност
 5. Решаване на проблеми

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Програмата за обучение е насочена към обучение на възрастни (лица над 16 г.), които не притежават дигитални умения.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Във всяка тема от учебното съдържание са заложени учебни цели и очаквани резултати за овладяване на знания, умения и нагласи за използването на информационните технологии за изпълнение на конкретни задачи.

За базово ниво на общи дигитални умения (нива 1 и 2 от Европейската рамка дигитална компетентност (DigComp 2.1) е определено обучаемите да могат да запомнят как да изпълняват с напътствие или самостоятелно и при необходимост с напътствие, задачи с ниско ниво на сложност (Табл. 1).

Защо да запишеш курса?

Защото имате възможност да се обучите БЕЗПЛАТНО на едни от най-важните умения в днешно време

 

Умения, които ще придобиете

 • Сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание
 • Оценяване на данни, информация и дигитално съдържание
 • Управление на данни, информация и дигитално съдържание
 • Взаимодействие чрез дигитални технологии
 • Споделяне чрез дигитални технологии
 • Онлайн етикет
 • Разработване на дигитално съдържание
 • Интегриране и преработване на дигитално съдържание

Цялата програма на обучение може да видите тук

Запишете се сега

Запиши своето професионално обучение сега!

Други обучения

Направи запитване