Бизнес кореспондеция и етикет

Този курс е създаден, за да предостави на участниците необходимите знания и умения за ефективна бизнес кореспонденция и професионален етикет. Независимо дали сте нов в бизнеса или вече имате опит, този курс ще ви помогне да подобрите вашите комуникационни умения и да се представите по-добре в професионалната среда.

 

Не пропускайте възможността да подобрите своите комуникационни умения и да станете по-успешни в бизнеса! 

 

Онлайн

Описание

Целта на курса е да ви научи как да комуникирате ясно, учтиво и ефективно с колеги, клиенти и партньори. С фокус върху писмена и устна комуникация, курсът ще ви подготви за различни бизнес ситуации и ще ви помогне да изградите по-добри професионални взаимоотношения.

За кого е предназначен курсът:

 • Професионалисти, които искат да подобрят своите комуникационни умения
 • Новопостъпили служители, които се нуждаят от базови познания по бизнес етикет
 • Мениджъри и ръководители, които искат да усъвършенстват своите умения за водене на бизнес кореспонденция

Умения, които ще придобиете

 • Основи на бизнес кореспонденцията:
  • Различни форми на бизнес кореспонденция (имейли, писма, меморандуми)
  • Структура и формат на бизнес писмата
  • Ефективно използване на електронна поща
 • Тон и стил на писане:
  • Подходящ тон за различни видове съобщения
  • Употреба на професионален език
  • Избягване на често срещани грешки в бизнес писането
 • Етикет при писмена комуникация:
  • Правила за учтивост и уважение
  • Реагиране на жалби и негативни съобщения
  • Благодарствени писма и признания
 • Комуникация по телефона и видеоконференция:
  • Основни правила и добри практики
  • Управление на трудни разговори
  • Поддържане на професионално поведение по време на виртуални срещи
 • Междукултурна комуникация:
  • Разбиране на културните различия
  • Адаптиране на комуникационния стил според аудиторията
  • Етикет при международни бизнес срещи и кореспонденция
 • Практически упражнения и симулации:
  • Реални примери и анализ на бизнес кореспонденция
  • Ролеви игри и симулации на бизнес ситуации
  • Обратна връзка и оценка на напредъка

Запишете се сега

Запиши своето професионално обучение сега!

Други обучения

Направи запитване