BulgarianEnglishGermanRussian

admin

Професия “Данъчен и митнически посредник“

Специалност „Митническа и данъчна администрация“, код 3440201, трета степен на професионална квалификацияСпециалност „Митническо и данъчно обслужване“, код 3440202, втора степен на професионална квалификация

Професия „Икономист“

Специалност „Индустрия“”, код 3451201,трета степен на професионална квалификацияСпециалност „Търговия“”, код 3451202,трета степен на професионална квалификацияСпециалност „Земеделско стопанство“, код 3451203,трета степен на професионална квалификацияСпециалност „Икономика и мениджмънт“, код 3451204,трета степен на професионална квалификацияСпециалност „Горско стопанство“, код 3451205,трета степен на професионална квалификация.