Get Adobe Flash player

МОДУЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Ново! За Вас любители и професионалисти!

Модулни, съботно – неделни курсове


ВЪВЕДЕНИЕ В СОМЕЛИЕРСТВОТО

Учебна програма-актуални моменти

I. Днешният сомелиер:

-          забележителните качества на сомелиера;

-          пособия на сомелиера.

II. Ранна и по-късна история на виното:

-          къде е изпито първото вино;

-          мистичният ритуал наречен дегустация- аромат и вкус на виното;

-          умението ни да дегустираме;

III. Къде, кога и от кого е организирана първата международна винена дегустация?

График на учебния процес:

Събота от 9:00ч. до 12:00ч.

Неделя от 9:00ч. до 12:00ч.

Почивка от 10:20ч. до 10:40ч.

Учебните занятия ще се проведат в Лятна градина- Ресторант „ Евъргрийн”, кв. „Чайка”

Цена на курса 70лв.

Преподавател :  Иван Златанов

Иван Златанов е дългогодишен  директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” ,

преподавател  в Колеж по туризъм – Варна и настоящ преподавател в ЦПО „Златани”.

В края на обучението получавате сертификат, удостоверяващ обучението Ви в този курс.

ФЛАМБИРАНЕ НА ЯСТИЯ И ДЕСЕРТИ В ТЪРГОВСКАТА ЗАЛА

Учебна програма-актуални моменти

1.Фламбиране и цели на фламбирането:

-          усвояване на основните технологични операции и придобиване на умения за фламбиране на различни асортименти;

-          фламбираният асортимент да получи специфичен аромат и вкус.

2.Средства на фламбиране.

3.Условия за фламбиране.

4.Технологична схема за извършване на фламбирането.

5.Поднасяне на фламбирания асортимент.

График на учебния процес:

Събота от 9:00ч. до 12:00ч.

Неделя от 9:00ч. до 12:00ч.

Почивка: от 10:20ч. до 10:40ч.

Цена на курса 70лв.

Учебните занятия ще се проведат в Лятна градина- Ресторант „ Евъргрийн”, кв. „Чайка”

Преподавател: Димитър Славов

Димитър Славов е настоящ преподавател в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров”

В края на обучението получавате сертификат, удостоверяващ обучението Ви в този курс.

ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ И БИЗНЕС ОБЩУВАНЕ

Учебна програма

 1. Комуникативна и езикова компетентност в писменото делово общуване.
 2. Особености на официално-деловия стил. Регистри.
 3. Създаване и редактиране на делови текстове.
 4. Правопис и пунктуация на документалния текст – членуване с пълен и кратък член, употреба на главни и малки букви, форми за множествено число на съществителните имена, съгласуване по число, слято, полуслято и разделно писане на сложните и съставните думи, препинателни знаци.
 5. Графично оформяне на документи.
 6. Устна делова комуникация.
 7. Реторични и презентационни умения.

График на учебния процес:

Събота от 9:00ч. до 15:40ч.

Неделя от 9:00ч. до 15:40ч.

Почивка от 12:20ч. до 13:00

Учебните занятия ще се проведат в Лятна градина- Ресторант „ Евъргрийн”, кв. „Чайка”

Цена на курса 90лв.

Преподавател: Доц. д-р Анастасия Кондукторова

Доц. д-р Анастасия Кондукторова е дългогодишен преподавател в Икономически униварситет-Варна

В края на обучението получавате сертификат, удостоверяващ обучението Ви в този курс.

БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ЕТИКЕТ

Учебна програма

1. Нормативна база и инструментариум на българската делова кореспонденция.

Жанрове на деловата кореспонденция.

2. Документ и документация.

Видове документи. Функции на служебните документи.

Унификация и стандартизация на документите.

3. Стандарти и изисквания за писане на делови писма. Видове делови писма – модели и реквизити. Електронно писмо (e-mail)

4. Автобиография и мотивационно писмо. Структурни и съдържателни изисквания.

5. Административна кореспонденция. Организационно-разпоредителни документи. Информационни документи – доклад, информация, обяснителна записка, отчет, протокол, служебна бележка, удостоверение и др. Административно-правна кореспонденция – заявление, жалба,  пълномощно и др.

6. Бизнес предложения. Запитвания и оферти.

7. Деловият речев етикет. Етикетни формули в писмената делова кореспонденция. Нетикет – етикет в интернет. Визитните  картички и ролята им в деловите срещи. Поканите за официални събития.

График на учебния процес:

Събота от 9:00ч. до 15:40ч.

Неделя от 9:00ч. до 15:40ч.

Почивка от 12:20ч. до 13:00

Учебните занятия ще се проведат в Лятна градина- Ресторант „ Евъргрийн”, кв. „Чайка”

Цена на курса 90 лв.

Преподавател: Доц. д-р Анастасия Кондукторова

 


Очаквайте новите ни предложения!

ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИИ

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности за лица, които имат необходимите знания и умения, натрупани чрез трудов стаж, самостоятелно учене или по друг начин, но нямат документ, с който да ги удостоверят.

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

ЦПО – ЗЛАТАНИ организира чуждоезикови обучения с продължителност от 300 уч.ч. и обхват от три нива – А1, А2 и В1 (според показателите на CEF) :

 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • НЕМСКИ ЕЗИК
 • РУСКИ ЕЗИК
 • ИСПАНСКИ ЕЗИК

Обученията следват два модела на провеждане :

 • чрез Ваучер - предоставен по ОП „РЧР“ с 15% самофинансиране ;
 • платено обучение – свободен прием на преференциални цени с възможност за разсрочено плащане.

ПРЕДЛАГАМЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

 

За записване и повече информация :

→ 052/ 757 888 или 0878 503 589;

→ онлай запитване чрез контактната форма в сайта.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

ВЪВЕДЕНИЕ В СОМЕЛИЕРСТВОТО

ПЪРВИ МОДУЛ

Учебна програма-актуални моменти

I. Днешният сомелиер:

-          забележителните качества на сомелиера;

-          пособия на сомелиера.

II. Ранна и по-късна история на виното:

-          къде е изпито първото вино;

-          мистичният ритуал наречен дегустация- аромат и вкус на виното;

-          умението ни да дегустираме;

-          къде, кога и от кого е организирана първата международна винена дегустация?

График на учебния процес:

Събота от 9:00ч. до 12:00ч.

Неделя от 9:00ч. до 12:00ч.

Почивки от 10:20ч. до 10:40ч.

Учебните занятия ще се проведат в Лятна градина- Ресторант „ Евъргрийн”, кв. „Чайка”

Цена на курса 70лв.

Преподавател :  Иван Златанов

Иван Златанов е дългогодишен  директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” ,

преподавател  в Колеж по туризъм – Варна и настоящ преподавател в ЦПО „Златани”.

В края на обучението получавате сертификат, удостоверяващ обучението Ви в този курс.

Очаквайте новите ни предложения!

По-подробна информация за обученията относно продължителност, място на провеждане, дни от седмицата или друго, можете да получите на :

052/ 757 888 – офис ЦПО – ЗЛАТАНИ;

0878/ 503 518 – Мария Иванова

или на място в офис ЦПО – ЗЛАТАНИ с адрес: гр. Варна, ул.“Цоньо Тодоров“11

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

За справки желаещите могат да:

 • проверяват за актуализации в сайта на ЦПО – ЗЛАТАНИ;
 • позванят на 052 / 757 888 – офис ЦПО – ЗЛАТАНИ или на 0878/ 503 589 – Яна Златанова, отговорник – обучения;
 • посетят офиса на адрес : гр. Варна, ул.“Цоньо Тодоров“ №11.

Център за професионално обучение към „ЗЛАТАНИ“ ЕООД провежда курсове по 57 професии и 98 специалности. Всички тях, можете да видите тук.