Get Adobe Flash player

BG16RFOP002-2.073-10191-C01

 

На 01.09.2020г. е подписан  договор за безъзмездна помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-10191-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Бенефициент: ЗЛАТАНИ ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500лв.  европейско и  1 500лв. национално съфинансиране.

 

Целите на проекта са: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В резултат на изпълнението на проекта  ще се постигне  положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Край на изпълнение на проекта: 01.12.2020г.

 

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект  BG16RFOP002-2.073-10191-C01 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЗЛАТАНИ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

МОДУЛНИ ОБУЧЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ В СОМЕЛИЕРСТВОТО

Учебна програма-актуални моменти

I. Днешният сомелиер:

-  забележителните качества на сомелиера;

-  пособия на сомелиера.

II. Ранна и по-късна история на виното:

-  къде е изпито първото вино;

-  мистичният ритуал наречен дегустация- аромат и вкус на виното;

умението ни да дегустираме;

III. Къде, кога и от кого е организирана първата международна винена дегустация?


График на учебния процес:

Събота от 9:00ч. до 12:00ч.

Неделя от 9:00ч. до 12:00ч.

Почивка от 10:20ч. до 10:40ч.

Цена на курса 70лв.

Преподавател :  Иван Златанов

Иван Златанов е дългогодишен  директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” ,

преподавател  в Колеж по туризъм – Варна и настоящ преподавател в ЦПО „Златани”.

В края на обучението получавате сертификат, удостоверяващ обучението Ви в този курс.


ФЛАМБИРАНЕ НА ЯСТИЯ И ДЕСЕРТИ В ТЪРГОВСКАТА ЗАЛА

Учебна програма-актуални моменти

1.Фламбиране и цели на фламбирането:

- усвояване на основните технологични операции и придобиване на умения за фламбиране на различни асортименти;

- фламбираният асортимент да получи специфичен аромат и вкус.

2.Средства на фламбиране.

3.Условия за фламбиране.

4.Технологична схема за извършване на фламбирането.

5.Поднасяне на фламбирания асортимент.


График на учебния процес:

Събота от 9:00ч. до 12:00ч.

Неделя от 9:00ч. до 12:00ч.

Почивка: от 10:20ч. до 10:40ч.

Цена на курса 70лв

Преподавател: Димитър Славов

Димитър Славов е настоящ преподавател в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров”

В края на обучението получавате сертификат, удостоверяващ обучението Ви в този курс.


ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ И БИЗНЕС ОБЩУВАНЕ

Учебна програма

Комуникативна и езикова компетентност в писменото делово общуване.

Особености на официално-деловия стил. Регистри.

1. Създаване и редактиране на делови текстове.

2. Правопис и пунктуация на документалния текст – членуване с пълен и кратък член, употреба на главни и малки букви, форми за множествено число на съществителните имена, съгласуване по число, слято, полуслято и разделно писане на сложните и съставните думи, препинателни знаци.

3. Графично оформяне на документи.

4. Устна делова комуникация.

5. Реторични и презентационни умения.

  График на учебния процес:

  Събота от 9:00ч. до 15:40ч.

  Неделя от 9:00ч. до 15:40ч.

  Почивка от 12:20ч. до 13:00

  Цена на курса 90лв.

  Преподавател: Доц. д-р Анастасия Кондукторова

  Доц. д-р Анастасия Кондукторова е дългогодишен преподавател в Икономически униварситет-Варна

  В края на обучението получавате сертификат, удостоверяващ обучението Ви в този курс.


  БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ЕТИКЕТ

  Учебна програма

  1. Нормативна база и инструментариум на българската делова кореспонденция.

  Жанрове на деловата кореспонденция.

  2. Документ и документация.

  Видове документи. Функции на служебните документи.

  Унификация и стандартизация на документите.

  3. Стандарти и изисквания за писане на делови писма. Видове делови писма – модели и реквизити. Електронно писмо (e-mail)

  4. Автобиография и мотивационно писмо. Структурни и съдържателни изисквания.

  5. Административна кореспонденция. Организационно-разпоредителни документи. Информационни документи – доклад, информация, обяснителна записка, отчет, протокол, служебна бележка, удостоверение и др. Административно-правна кореспонденция – заявление, жалба,  пълномощно и др.

  6. Бизнес предложения. Запитвания и оферти.

  7. Деловият речев етикет. Етикетни формули в писмената делова кореспонденция. Нетикет – етикет в интернет. Визитните  картички и ролята им в деловите срещи. Поканите за официални събития.

   

  График на учебния процес:

  Събота от 9:00ч. до 15:40ч.

  Неделя от 9:00ч. до 15:40ч.

  Почивка от 12:20ч. до 13:00

  Цена на курса 90 лв.

  Преподавател: Доц. д-р Анастасия Кондукторова

  ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИИ

  Валидиране на професионални знания, умения и компетентности за лица, които имат необходимите знания и умения, натрупани чрез трудов стаж, самостоятелно учене или по друг начин, но нямат документ, с който да ги удостоверят.

  ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

  ЦПО – ЗЛАТАНИ организира чуждоезикови обучения с продължителност от 300 уч.ч. и обхват от три нива – А1, А2 и В1 (според показателите на CEF) :

  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  • НЕМСКИ ЕЗИК
  • РУСКИ ЕЗИК
  • ИСПАНСКИ ЕЗИК

  Обученията следват два модела на провеждане :

  • чрез Ваучер - предоставен по ОП „РЧР“ с 15% самофинансиране ;
  • платено обучение – свободен прием на преференциални цени с възможност за разсрочено плащане.

  ПРЕДЛАГАМЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

   

  За записване и повече информация :

  → 052/ 757 888 или 0878 503 589;

  → онлай запитване чрез контактната форма в сайта.

  ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

   

  ВЪВЕДЕНИЕ В СОМЕЛИЕРСТВОТО

  ПЪРВИ МОДУЛ

  Учебна програма-актуални моменти

  I. Днешният сомелиер:

  -          забележителните качества на сомелиера;

  -          пособия на сомелиера.

  II. Ранна и по-късна история на виното:

  -          къде е изпито първото вино;

  -          мистичният ритуал наречен дегустация- аромат и вкус на виното;

  -          умението ни да дегустираме;

  -          къде, кога и от кого е организирана първата международна винена дегустация?

  График на учебния процес:

  Събота от 9:00ч. до 12:00ч.

  Неделя от 9:00ч. до 12:00ч.

  Почивки от 10:20ч. до 10:40ч.

  Учебните занятия ще се проведат в Лятна градина- Ресторант „ Евъргрийн”, кв. „Чайка”

  Цена на курса 70лв.

  Преподавател :  Иван Златанов

  Иван Златанов е дългогодишен  директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” ,

  преподавател  в Колеж по туризъм – Варна и настоящ преподавател в ЦПО „Златани”.

  В края на обучението получавате сертификат, удостоверяващ обучението Ви в този курс.

  Очаквайте новите ни предложения!

  По-подробна информация за обученията относно продължителност, място на провеждане, дни от седмицата или друго, можете да получите на :

  052/ 757 888 – офис ЦПО – ЗЛАТАНИ;

  0878/ 503 518 – Мария Иванова

  или на място в офис ЦПО – ЗЛАТАНИ с адрес: гр. Варна, ул.“Цоньо Тодоров“11

  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  За справки желаещите могат да:

  • проверяват за актуализации в сайта на ЦПО – ЗЛАТАНИ;
  • позванят на 052 / 757 888 – офис ЦПО – ЗЛАТАНИ или на 0878/ 503 589 – Яна Златанова, отговорник – обучения;
  • посетят офиса на адрес : гр. Варна, ул.“Цоньо Тодоров“ №11.

  Център за професионално обучение към „ЗЛАТАНИ“ ЕООД провежда курсове по 57 професии и 98 специалности. Всички тях, можете да видите тук.