Get Adobe Flash player

МОДУЛНИ ОБУЧЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ В СОМЕЛИЕРСТВОТО

Учебна програма-актуални моменти

I. Днешният сомелиер:

-  забележителните качества на сомелиера;

-  пособия на сомелиера.

II. Ранна и по-късна история на виното:

-  къде е изпито първото вино;

-  мистичният ритуал наречен дегустация- аромат и вкус на виното;

умението ни да дегустираме;

III. Къде, кога и от кого е организирана първата международна винена дегустация?


График на учебния процес:

Събота от 9:00ч. до 12:00ч.

Неделя от 9:00ч. до 12:00ч.

Почивка от 10:20ч. до 10:40ч.

Цена на курса 70лв.

Преподавател :  Иван Златанов

Иван Златанов е дългогодишен  директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” ,

преподавател  в Колеж по туризъм – Варна и настоящ преподавател в ЦПО „Златани”.

В края на обучението получавате сертификат, удостоверяващ обучението Ви в този курс.


ФЛАМБИРАНЕ НА ЯСТИЯ И ДЕСЕРТИ В ТЪРГОВСКАТА ЗАЛА

Учебна програма-актуални моменти

1.Фламбиране и цели на фламбирането:

- усвояване на основните технологични операции и придобиване на умения за фламбиране на различни асортименти;

- фламбираният асортимент да получи специфичен аромат и вкус.

2.Средства на фламбиране.

3.Условия за фламбиране.

4.Технологична схема за извършване на фламбирането.

5.Поднасяне на фламбирания асортимент.


График на учебния процес:

Събота от 9:00ч. до 12:00ч.

Неделя от 9:00ч. до 12:00ч.

Почивка: от 10:20ч. до 10:40ч.

Цена на курса 70лв

Преподавател: Димитър Славов

Димитър Славов е настоящ преподавател в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров”

В края на обучението получавате сертификат, удостоверяващ обучението Ви в този курс.


ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ И БИЗНЕС ОБЩУВАНЕ

Учебна програма

Комуникативна и езикова компетентност в писменото делово общуване.

Особености на официално-деловия стил. Регистри.

1. Създаване и редактиране на делови текстове.

2. Правопис и пунктуация на документалния текст – членуване с пълен и кратък член, употреба на главни и малки букви, форми за множествено число на съществителните имена, съгласуване по число, слято, полуслято и разделно писане на сложните и съставните думи, препинателни знаци.

3. Графично оформяне на документи.

4. Устна делова комуникация.

5. Реторични и презентационни умения.

  График на учебния процес:

  Събота от 9:00ч. до 15:40ч.

  Неделя от 9:00ч. до 15:40ч.

  Почивка от 12:20ч. до 13:00

  Цена на курса 90лв.

  Преподавател: Доц. д-р Анастасия Кондукторова

  Доц. д-р Анастасия Кондукторова е дългогодишен преподавател в Икономически униварситет-Варна

  В края на обучението получавате сертификат, удостоверяващ обучението Ви в този курс.


  БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ЕТИКЕТ

  Учебна програма

  1. Нормативна база и инструментариум на българската делова кореспонденция.

  Жанрове на деловата кореспонденция.

  2. Документ и документация.

  Видове документи. Функции на служебните документи.

  Унификация и стандартизация на документите.

  3. Стандарти и изисквания за писане на делови писма. Видове делови писма – модели и реквизити. Електронно писмо (e-mail)

  4. Автобиография и мотивационно писмо. Структурни и съдържателни изисквания.

  5. Административна кореспонденция. Организационно-разпоредителни документи. Информационни документи – доклад, информация, обяснителна записка, отчет, протокол, служебна бележка, удостоверение и др. Административно-правна кореспонденция – заявление, жалба,  пълномощно и др.

  6. Бизнес предложения. Запитвания и оферти.

  7. Деловият речев етикет. Етикетни формули в писмената делова кореспонденция. Нетикет – етикет в интернет. Визитните  картички и ролята им в деловите срещи. Поканите за официални събития.

   

  График на учебния процес:

  Събота от 9:00ч. до 15:40ч.

  Неделя от 9:00ч. до 15:40ч.

  Почивка от 12:20ч. до 13:00

  Цена на курса 90 лв.

  Преподавател: Доц. д-р Анастасия Кондукторова

  Comments are closed.