Get Adobe Flash player

За ЦПО

Център за професионално обучение /ЦПО/ към “Златани” ЕООД е специализиран център за обучение по специалности с приложение в сферата на  туризма, общественото хранене, строителството. Същият разполага с високо квалифицирани преподаватели с опит в страната и чужбина.

Центърът притежава лиценз от „Национална агенция за професионално образование и обучение“ към Министерски съвет.

ЦПО “Златани” предлага целогодишно обучение за придобиване на професионална квалификация и преквалификация на лица над 16 годишна възраст. Обучението се извършва в четири основни форми: дневна, вечерна, съботно – неделна, дистанционна.

Програмите за обучение на курсистите са изградени на модулен принцип и са съобразени с изискванията на съвременната образователна методология и педагогичека практика.

Обучението за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на изпити по теория и практика на специалността . За завършена пълна квалификационна степен се издава Свидетелство за професионална квалификация. За завършена част от професията се издава удостоверение  за професионално обучение.

Центърът за професионално обучение към “Златани” ЕООД работи с Националната Агенция по заетостта, чрез Дирекция бюро по труда гр. Варна, Дирекция бюро по труда – гр. Долни Чифлик, Дирекция бюро по труда – гр. Провадия, за провеждане на курсове по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2007 – 2013г.

 


1.
Професия „Оператор на компютър”, код 482030

 • 1.1 Специалност „Текстообработване”, код 4820301, първа степен на професионална квалификация

2. Професия „Продавач – консултант”, код 341020

 • 2.1 Специалност „Продавач – консултант”, код 3410201, втора степен на професионална квалификация

3. Професия”Оперативен счетоводител”, код 344030

 • 3.1 Специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301

4. Професия „Хлебар – сладкар”, код 541030

 • 4.1 Специалност „Производство на сладкарски изделия”, код 5410302, втора степен на професионална квалификация

5. Професия „Администратор в хотелиерството”, код 811020

 • 5.1 Специалност „Организация в обслужването в хотелиерството”, код 8110201, трета степен на професионална квалификация

6. Професия „Камериер”, код 811030

 • 6.1 Специалност „Хотелиерство”, код 8110301, първа степен на професионална квалификация

7. Професия „Ресторантьор”, код 811060

 • 7.1 Специалност „Кетеринг”, код 8110603, трета степен на професионална квалификация

8. Професия „Готвач”, код 811070

 • 8.1 Специалност”Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, втора степен на професионална квалификация

9. Професия „Сервитьор – барман”, код 811080

 • 9.1 Специалност”Обслужване на заведения в общественото хранене”, код 8110801, втора степен на професионална квалификация

10. Професия”Аниматор в туризма”, код 812040

 • 10.1 Специалност „Туристическа анимация”, код 812402, трета степен на професионална квалификация

11.Професия”Сътрудник бизнес – услуги”, код 345040

 • 11.1 Специалност „Бизнес услуги”, код3450401, втора степен на професионална квалификация

12 .Професия”Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050

 • 12.1 Специалност”Малък и среден бизнес”, код 3450501, втора степен на рофесионална квалификация

13. Професия Офис – мениджър”, код 346010

 • 13.1 Специалност „Бизнес администрация”, код 3460101, трета степен на професионална квалификация

14. Професия „Заварчик”, код 521090

 • 14.1 Специалност „Заваряване”, код 5210901, първа степен на професионална квалификация

15. Професия”Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040

 • 15.1 Специалност”Топлотехника”, код 5220409, втора степен на професионална квалификация

16. Професия „Строител”, код 582030

 • 16.1 Специалност”Кофражи”, код 5820302, втора степен на професионална квалификация
 • 16.2 Специалност”Армировка и бетон”, код 5820303, втора степен на професионална квалификация
 • 16.3 Специалност”Мазилки и шпакловки”, код 5820305, втора степен на професионална квалификация
 • 16.4 Специалност”Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306, втора степен на професионална квалификация
 • 16.5  Специалност”Външни облицовки и настилки”, код 5820307, втора степен на професионална квалификация
 • 16.6  Специалност”Бояджийски работи”, код 5820309, втора степен на професионална квалификация
 • 16.7  Специалност”Строително дърводелство”, код 5820310, втора степен на професионална квалификация

17. Професия „Строител – монтажник”, код 582040

 • 17.1 Специалност”Стоманобетонни конструкции”, код 5820401, втора степен на професионална квалификация
 • 17.2 Специалност”Метални конструкции”, код 5820402, втора степен на професионална квалификация
 • 17.3 Специалност”Сухо строителство”, код 5820403, втора степен на професионална квалификация

18. Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализционни мрежи”, код 582050

 • 18.1 Специалност”Вътрешни ВИК мрежи”, код 5820501, втора степен на професионална квалификация
 • 18.2 Специалност”Външни ВИК мрежи”, код 5820502, втора степен на професионална квалификация

19. Професия „Монтьор на транспортна техника“, код 525020

 • 19.1 Специалност „Автотранспортна техника“, код 5250201, втора степен на професионална квалификация
 • 19.2 Специалност „Пътностроителна техника“, код 5250202, втора степен на професионална квалификация

20. Професия „Озеленител“, код 622020

 • 20.1 Специалност „Цветарство“, код 6220201, втора степен на професионална квалификация

21. Професия „Работник в озеленяването“, код 622030

 • 21.1 Специалност „Озеленяване и цветарство“, код 6220301, първа степен на професионална квалификация

22. Професия „Помощник – възпитател“, код 762030

 • 22.1 Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането на деца“, код 7620301, трета степен на професионална квалификация

23. Професия „Социален асистент“, код 762040

 • 23.1 Специалност „Подпомагане на деца“, код 7620401, втора степен на профеионална квалификация
 • 23.2 Специалност „Подпомагане на възрастни“, код 7620402, втрора степен на професионална квалификация

24. Професия „Хотелиер“, код 811010

 • 6.1 Специалност „Организация на хотелиерството“, код 8110101, трета степен на професионална квалификация

25. Професия „Портиер – пиколо“, код 811040

 • 25.1 Специалност „Хотелиерство“, код 8110401, първа степен на професионална квалификация

26. Професия „Ресторантьор“, код 811060

 • 26.1 Специалност „Производство и обслужване за заведения за хранене и развлечения“, код 8110602, трета степен на професионална квалификация

27. Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, код 811090

 • 27.1 Специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“, код 8110901, първа степен на професионална квалификация
 • 27.2 Специалност „Работник в обслужването на заведения за хранене и развлечения“, код 8110902, първа степен на професионална квалификация

28. Професия „Еколог“, код 851010

 • Специалност „Екология и опазване на околната среда“, код 8510101, трета степен на професионална квалификация

29. Професия „Брокер“, код 341030

 • Специалност „Недвижими имоти“, код 3410301, трета степен на професионална квалификация

30. Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, код 522040

 • Специалност „Възобновяеми енергийни източници“, код 5220408, втора степен на професионална квалификация

31. Професия „Монтьор на подемно – транспортна техника“, код 525060

 • Специалност „Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспорни средства“, код 5250601, втора степен на професионална квалификация
 • Специалност „Подемно – транспортна техника с електрозадвижване“, код 5250602, втора степен на професионална квалификация
 • Специалност „Пристанищна механизация“, код 5250603, втора степен на професионална квалификация

32. Професия „Техник-технолог по качество на храни и напитки“, код 541060

 • Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“, код 5410601, трета степен на професионална квалификация

33. Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“, код 812010

 • Специалност „Организация на туризма и свободното време“, код 8120101, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Селски туризъм“, код 8120102, трета степен на професионална квалификация

34. Професия „Екскурзовод“, код 812030

 • Специалност „Екскурзоводско обслужване“, код 8120302, трета степен на професионална квалификация

35. Професия „Фризьор“, код 815010

 • Специалност „Фризьорство“, код 8150101, втора степен на професионална квалификация

36. Професия“Козметик“, код 815020

 • Специалност „Козметика“, код 815020, втора степен на професионална квалификация

37. Професия“Охранител“, код 861010

 • Специалност „Банкова охрана и инкасова дейност“, код 8610101, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Лична охрана“, код 8610102, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Физическа охрана на обекти“, код 8610103, трета степен на професионална квалификация

38. Професия“Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“, код 861020

 • Специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно – възстановителни работи“, код 8610201, трета степен на професионална квалификация

39. Професия“Финансист“, код 343010

 • Специалност „Банково дело“, код 3430101, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Застрахователно и осигурително дело“, код 3430102, трета степен на професионална квалификация

40. Професия“Данъчен и митнически посредник“, код 344020

 • Специалност „Митническа и данъчна администрация“, код 3440201, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Митническо и данъчно обслужване“, код 3440202, втора степен на професионална квалификация

41. Професия“Офис секретар“, код 346020

 • Специалност „Административно обслужване“, код 3460201, втора степен на професионална квалификация

42. Професия“Строителен техник“, код 582010

 • Специалност „Строителство и архитектура“, код 5820101, трета степен на професионална квалификация

43. Професия“Техник-растениевъд“, код 621010

 • Специалност „Полевъдство“, код 6210101, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Зеленчукопроизводство“, код 6210102, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Трайни насаждения“, код 6210103, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Селекция и семепроизводство“, код 6210104, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Тютюнопроизводство“, код 6210105, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Гъбопроизводство“, код 6210106, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Растителна защита и агрохимия“, код 6210107, трета степен на професионална квалификация

44. Професия“Техник в лозаровинарството“, код 621020

 • Специалност „Лозаровинарство“, код 6210201, трета степен на професионална квалификация

45. Професия“Техник животновъд“, код 621040

 • Специалност „Говедовъдство“, код 6210401, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Овцевъдство“, код 6210402, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Свиневъдство“, код 6210403, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Птицевъдство“, код 6210404, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Зайцевъдство“, код 6210405, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Пчеларство и бубарство“, код 6210406, трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Коневъдство и конна езда“, код 6210407, трета степен на професионална квалификация

46. Професия“Фермер“, код 621060

 • Специалност „Земеделец“, код 6210601, втора степен на професионална квалификация

47. Професия“Озеленител“, код 622020

 • Специалност „Парково строителство и озеленяване“, код 6220202, втора степен на професионална квалификация

48. Професия“Работник в горското стопанство“, код 623060

 • Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601, първа степен на професионална квалификация
 • Специалност „Дърводобив“, код 6230602, първа степен на професионална квалификация
 • Специалност „Билкарство“, код 6230604, първа степен на професионална квалификация

49. Професия“Търговски представител“,  код 341040

 • Специалност „Търговия на едро и дребно“", код 3410401,трета степен на професионална квалификация

50. Професия „Касиер“,  код 345060

 • Специалност „Касиер“", код 3450601,първа степен на професионална квалификация

51. Професия „Снабдител“,  код 345080

 • Специалност „Снабдител“, код 3450801,първа степен на професионална квалификация

52. Професия „Икономист“,  код 345120

 • Специалност „Индустрия“", код 3451201,трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Търговия“", код 3451202,трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Земеделско стопанство“, код 3451203,трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Икономика и мениджмънт“, код 3451204,трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Горско стопанство“, код 3451205,трета степен на професионална квалификация

53. Професия „Деловодител“,  код 346030

 • Специалност „Деловодство и архив“, код 3460301,първа степен на професионална квалификация

54. Професия „Организатор интернет приложения“,  код 482040

 • Специалност „Електронна търговия“, код 4820401,трета степен на професионална квалификация

55. Професия „Електротехник“,  код 522010

 • Специалност „Електрически машини и апарати“, код 5220101,трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Електроенергетика“, код 5220102,трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Електрически инсталации“, код 5220109,трета степен на професионална квалификация
 • Специалност „Електродомакинска техника“, код 5220110,трета степен на професионална квалификация

56. Професия „Хлебар-сладкар“,  код 541030

 • Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“, код 5410301,втора степен на професионална квалификация
 • Специалност „Декорация на сладкарски изделия“, код 5410303,втора степен на професионална квалификация

57. Професия „Работник в хранително – вкусовата промишленост“,  код 541050

 • Специалност „Хранително – вкусова промишленост“, код 5410501,втора степен на професионална квалификация

И следните ключови компетентности :

- Дигитална компетентност – 50 учебни часа

- Общуване на чужд език – английски език, три нива, 300 учебни часа

- Общуване на чужд език – немски език, три нива, 300 учебни часа

- Общуване на чужд език – руски език, три нива, 300 учебни часа

- Общуване на чужд език – испански език, три нива, 300 учебни часа.